Вести

Клуб за родитеље - последња радионица

Клуб за родитеље - последња радионица
Четврта и последња по реду радионица за родитеље ученика првог разреда ОШ “Вук Караџић” Шабац одржана је у Сали школе 20.4.2022. у 17ч 30 мин у трајању од 120 минута.
Радионица је једна од активности пројекта „Партнерство за праведно квалитетно образовање“ у реализацији ЦИП-Центра за интерактивну педагогију, а у сарадњи са Дечјом фондацијом "Песталоци", уз подршку Министарства просвете, науке и технолошког развоја.
Циљеви ове радионице били су:
-Разумевање шта значи добробит и како одрасли могу да подрже децу да је развијају;
-Разумевање значаја сарадње породице и школе у подршци деци за учење и школовање;
- Сагледавање и самопроцена сопственог учења и промена понашања кроз учешће у Програму;
У делу ''Подршка развоју добробити деце'' родитељи дискутовали о различитим потребама и осећањима када су задовољене односно незадовољене.Представљена им је Масловљева пирамида потреба као и модел раста тј. различите области у којима дете развија добробит.
Активност ''Сарадња породице и школе'' почели смо цртањем у пару помоћу две завезане оловке и задатком да нацртају школу. Анализирали смо досадашњу сарадњу породице и школе и излистали нове предлоге.
Трећи део био је посвећен сумирању утисака и евалуацији обуке.
Родитељи су се веома се веома похвално изразили о раду и стеченим знањима на радионици.
Реализатори радионице биле су учитељице : Данијела Станојловић, Татјана Јовановић и Снежана Поповић.
Извештај приредила: учитељица Снежана Поповић

План школе

План школе

Пројекти

Премошћавање дигиталног јаза у Србији за најугроженију децу
Чаробна интеркултурална мрежа пријатељства - Модул 4
Звуци мога краја - пројекат
Партнерство за праведно и квалитетно образовање
Друга шанса

Акције

Заштита ученика од насиља
НТЦ радионице

Школски часопис

Часопис ОШ Вук Караџић : Шабац