Вести

ПРОЈЕКАТ БЕСПЛАТНИ УЏБЕНИЦИ

Министарство просвете, науке и технолошког развоја ће и ове године реализовати пројекат „Бесплатни уџбеници за школску 2021/2022. годину“.

ПРАВО НА БЕСПЛАТНЕ УЏБЕНИКЕ имају следеће категорије ученика:

  • Ученици из социјално/материјално угрожених породица (примаоци новчане социјалне помоћи);
    ДОКАЗ: решење којим се утврђује право на остваривање социјалне новчане помоћи;
  • Ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом (који основношколско образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану);
    ДОКАЗ: за ову категорију ученика школа поседује податке и документацију;
  • Ученици основних школа који су у породици треће или свако наредно рођено дете које је у систему школовања (средња школа, факултет).
    ДОКАЗ: потврда образовно-васпитне установе о својству ученика, односно студента за свако дете у породици.

НАПОМЕНА: за ученике наше школе не издају се потврде, јер их школа већ има у евиденцији.

ВАЖНО: Молимо родитеље да се пријаве рачуноводству школе ако испуњавају неки од ових услова, а потребну документацију да доставе до 22.2.2021. године.
За све додатне информације можете се обратити Јелени Петковић,
на телефон 015/343-326.

План школе

План школе

Пројекти

Премошћавање дигиталног јаза у Србији за најугроженију децу
Чаробна интеркултурална мрежа пријатељства - Модул 4
Звуци мога краја - пројекат
Партнерство за праведно и квалитетно образовање
Друга шанса

Акције

Заштита ученика од насиља
НТЦ радионице

Школски часопис

Часопис ОШ Вук Караџић : Шабац