O школи

Ваннаставно особље

Име и презиме

Радно место

Степен стручне и занимање

Павловић Драгослав

Директор школе oskam@mts.rs

VII

Дипломирани географ

Пакић Мирјана

Помоћник директора школе osvuknastava@gmail.com

VII

Дипломирани школски психолог-педагог

Пакић Мирјана

Стручни сарадник - психолог

VII

Дипломирани школски психолог-педагог

Данијела Рељић

Стручни сарадник - психолог

VII

Дипломирани психолог

Тошковић Олга

Стручни сарадник - педагог

VII

Дипломирани педагог

Василић Вања

Секретар школе

VII

Дипломирани правник

Деспотовић Љиљана

Дипломирани економиста за финанскијско-рачуноводствене послове

VII

Дипломирани економиста

Петковић Јелена

Андрагошки асистент

IV

Економско-комерцијални техничар

Банкарски техничар

 

Педагошки асистент

 

Демоња Бранка

Референт за финансијско-рачуноводствене послове

IV

Економско техничар

Шобић Душица

Стручни сарадник - библиотекар

VII

Мастер професор језика и књижевности

Петковић Петар

Домар/мајстор одржавања

VI

Инжењер електротехнике

Кнежевић Велизар

Домар/мајстор одржавања

IV

Електротехничар за постројења и мреже

Товаровић Слађана

Чистачица

III

Кројач женске одеће

Веселиновић Јасмина

Чистачица

III

Израђивач горњих делова обуће

Бабић Љиљана

Чистачица

III

Конобар

Урошевић Мирјана

Чистачица

III

Фризер

Гајић Јованка

Чистачица

I

НКВ радник

Нада Миловановић

Чистачица

I

НКВ радник

Игњатовић Данка

Чистачица

I

НКВ радник

Гојковић Живанка

Чистачица

I

НКВ радник

Милосављевић Александра

Чистачица

IV

Хемијско технолошки техничар

Лолић Љиљана

Чистачица

III

Продавац

Веселиновић Јасмина

Сервирка

III

Израђивач горњих делова обуће

План школе

План школе

Пројекти

Чаробна интеркултурална мрежа пријатељства - Модул 4
Звуци мога краја - пројекат
Партнерство за праведно и квалитетно образовање
Друга шанса

Акције

Заштита ученика од насиља
НТЦ радионице

Школски часопис

Часопис ОШ Вук Караџић : Шабац