Вести

Музичка радионица

Дана 25.04.2018. године у ОШ „ Вук Караџић“ у  Шапцу, у 18:30, одржана је радионица за наставнике музичке културе која  је имала  за  циљ  анализу  и  избор квалитетног уџбеника који је у складу  са  новим  Планом и програмом за пети разред основне школе.  Било је присутно 6 чланова  градског актива, подељени су у 2  радне  групе. Свака  група је по једну наставну  јединицу анализирала у два  различита   уџбеника  поштујући стандарде квалитета уџбеника. На крају  је представник сваке групе забележио закључке  до којих су дошли. Закључци ће  добро  доћи учесницима за одабир уџбеника као и  помоћи издавачким кућама да побољшају квалитет уџбеника.

Водитељ радионице: Снежана Шалаи Тибор,наст.муз.култ.

План школе

План школе

Пројекти

Друга шанса

Акције

Заштита ученика од насиља
НТЦ радионице

Школски часопис

Часопис ОШ Вук Караџић : Шабац