Вести

Настава програмирања у петом и шестом разреду

Дана 21.10. 2017. у нашој школи одржан је први део обуке наставника информатике у оквиру програма "Настава програмирања у петом и шестом разреду". 

Предмет Информатика и рачунарство jе од ове школске године постаo обавезан предмет у петом разреду основних школа у Србији. Сам предмет има три наставне теме:

  • Информационе и комуникационе технологије (ИКТ),
  • Дигиталну писменост и
  • Рачунарство,
    а у оквиру теме Рачунарство предвиђено је да се учи програмирање у визуелном програмском језику.

Од шестог разреда ће се изборни предмет Информатика и рачунарство учити по новом наставном програму где је предвиђено програмирање у текстуалном програмском језику у оквиру наставне теме Рачунарство. 

Као свој допринос увођењу програмирања у основне школе, Фондација Петља је на wеб страни  www.petlja.org објавила бесплатне приручнике, практикуме и збирке како би подржала наставнике у реализацији наставне теме Рачунарство, а ученике да што лакше савладају програмирање. Материјали су интерактивни, једноставни и занимљиви, чиме је уједно дат одговор на питање како петаци и шестаци могу да уче програмирање, а да то не буде сувопарно и досадно.

На порталу  www.petlja.org за ученике петог разреда објављени су: 

За ученике шестог разреда објављени су:

План школе

План школе

Пројекти

Друга шанса

Акције

Заштита ученика од насиља
НТЦ радионице

Школски часопис

Часопис ОШ Вук Караџић : Шабац