O школи

Ваннаставно особље

Име и презиме

Радно место

Павловић Драгослав

Директор школе; oskam@mts.rs

Пакић Мирјана

Помоћник директора; osvuknastava@gmail.com

Пакић Мирјана

Психолог

Данијела Рељић

Психолог

Тошковић Олга

Педагог

Василић Вања

Секретар школе; osvuksekretar@gmail.com

Деспотовић Љиљана

Координатор финансијских и рачуноводствених послова

Бунчић Биљана

Финансијско-административни сарадник

Петковић Јелена

Андрагошки асистент

Шобић Душица

Библиотекар

Петковић Петар

Домар школе

Кнежевић Велизар

Домар/Ложач

Товаровић Слађана

Помоћни радник

Веселиновић Јасмина

Помоћни радник/сервирка у продуженом боравку

Бабић Љиљана

Помоћни радник

Урошевић Мирјана

Помоћни радник

Гајић Јованка

Помоћни радник

Нада Миловановић

Помоћни радник

Игњатовић Данка

Помоћни радник

Гојковић Живанка

Помоћни радник

Милосављевић Александра

Помоћни радник

Лолић Љиљана

Помоћни радник

План школе

План школе

Пројекти

Друга шанса

Акције

Заштита ученика од насиља
НТЦ радионице

Школски часопис

Часопис ОШ Вук Караџић : Шабац