O школи

Наставни кадар

Презиме и име наставника

% ангажовања

Степен стручне спреме и занимање

Аврамовић Милан

100%

VII

Професор француског језика

Алфиревић Милка

100%

VII

Професор разредне наставе

Бајевић Марко

65%

VII

Мастер професор информатике и технике

Башић Сенка

70%

VII

Професор енглеског језика и књижевности

Богићевић Милан

100%

VII

Професор разредне наставе

Вујаковић Слађана

100%

VII

мастер професор језика и књижевности – србиста

Вујић Игор

50%

VII

Дипломирани историчар

Вуковић Весна

 100%

VII

професор српског језика и књижевности

Гаврић Маријана

50%

VII

Професор француског језика и књижевности

Гајић Зоран

100%

VII

Професор физичке културе

Гајић Јелена

50%

VII

Мастер филолог – србиста

Гајић Јованка

100%

VI

наставник српског језика и књижевности

Гмизић Јелена

100%

VII

Мастер професор језика и књижевности

Гмизић-Опачак Снежана

100%

VII

Дипломирани географ

Делић Јовица

60%

VII

Професор физичког васпитања

Досковић Иван

30%

Професор историје

Димић Зоран

100%

VII

Професор физичке културе

Достанић Милена

100%

VII-1/1

Професор разредне наставе

Драгојевић Милена

100%

VII

Професор разедне наставе – педагошки саветник

Ђокић Драганка

100%

VI

Наставник разредне наставе

Ђурић Бранислава

100%

VII

Професор биологије – смер наставни

Бурсаћ Светлана

100%

VII

Професор разредне наставе

Ерчић Милена

100%

VI

Наставник разредне наставе

Златковић Јелена

100%

VI

Наставник разредне наставе

Ивковић Ана

75%

VII

Дипломирани сликар

Исаиловић Александра

20%

VII

Професор историје

Јанковић Катарина

100%

VII

Професор математике и рачунарства

Јовановић Ана

100%

VII

Професор енглеског језика и књижевности

Јовановић Славица

60%

VI

Наставник биологије

Јовановић Татјана

100%

VII

Професор разредне наставе

Катанић Маја

30%

VII

Дипломирани физичар

Костић Борисав

100%

VII

Дипломирани математичар – професор математике

Комановић Александра

30%

Апсолвент физике

Михаиловић Мирко

10%

VII

Професор биологије

Лазић Милан

100%

VI

Наставник разредне наставе

Лолић Нада

100%

VII

Професор разредне наставе

Манојловић Дејан

65%

VII

Професор географије

Мањенчић Зора

100%

VII

Дипломирани хемичар

Мањенчић Милена

100%

VII

Професор разредне наставе

Матић Јасмина

100%

VII

Дипломирани историчар

Вели  Мехмедали

10%

VII

Дипломирани исламски теолог

Мркић Жарко

100%

VII

професор српског језика и књижевности

Недељковић Горана

100%

VII

Професор разредне наставе

Пановић Александар

20%

VII

Професор физичког васпитања

Обрадовић Марко

100%

VII

Дипломирани математичар – професор математике

Панић Борисав

100%

VII

Дипломирани машински инжењер

Панић Мирослав

30%

VII

Дипломирани професор биологије

Петровић Весна

100%

VII

Професор разредне наставе – педагошки саветник

Поповић Зоран

100%

VII

Професор разредне наставе

Поповић Снежана

100%

VII

Професор разредне наставе –педагошки саветник

Ранковић Ђерић Снежана

65%

VII

Дипломирани музички педагог

Селаков Бранислав

38%

VII

Дипломирани математичар

Усачов Иван

20%

VII

Дипломирани теолог

Спасојевић Јелица

100%

VII

Мастер професор информатике и технике

Станић Весна

50%

VI

Наставник ликовне културе

Станојловић Данијела

100%

VII

Професро разредне наставе

Чолић Тамара

60%

VII

Дипломирани филолог – англиста

Теодоровић Бојан

100%

VI

Наставник разредне наставе

Томанић Славиша

100%

VII

Дипломирани теолог

Томић Бранко

100%

VI

Наставник разредне наставе

Томић Ивица

100%

VII

Професор разредне наставе

Томић Младенка

70%

VII

Професор француског језика и књижевности

Топузовић Митровић Снежана

100%

VII

Професор енглеског језика и књижевности

Цвејовић Татјана

50%

VII

Дипломирани професор физике

Веселиновић Роксандра

100%

VII

Мастер професор информатике и технике

Цветковић Мирјана

100%

VII

Професор разредне наставе

Чолић Татјана

100%

VII

Професор разредне наставе –педагошки саветник

Шалаи-Тибор Снежана

50%

VII

Дипломирани музички педагог

План школе

План школе

Пројекти

Друга шанса

Акције

Заштита ученика од насиља
НТЦ радионице

Школски часопис

Часопис ОШ Вук Караџић : Шабац