Вести

Извештај о предузетим активностима у оквиру Плана акције за Превенцију трговине децом и младима у образовању

Наша школа је у школској 2016/2017. години укључена у пројекат Превенције трговине децом и младима у образовању. У уторак, 4. октобра 2016. запослени именовани од стране директора су похађали обуку путем које су се ближе упознали са феноменом трговине људима, индикаторима за прелиминарну идентификацију потенцијалних жртава у образовању, као и могућим начинима деловања у случају идентификације. Обуци су присуствовали секретар школе, стручни сарадници и наставник који је део Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања.

Израђен је акциони план на нивоу школе који садржи листу активности које школа планира да предузме у току ове школске године. У оквиру тог плана обележен је Европски дан борбе против трговине људима 18. октобар. 

Вршњачки тим за медијацију је израдио пано са информацијама о Трговини људима које су важне за ученике и тај пано је изложен у школском ходнику, те је доступан и ученицима и њиховим родитељима, као и разредним старешинама које га могу употребити при организовању ЧОСа на ту тему.

  • 18. октобра су ученици путем Књиге обавештења упознати са значајем тог датума, при чему је посебно истакнута препорука школе да на тај дан испрате филм који ће бити приказан на програму РТС2 под називом „Посматрачи“, а који се бави облицима трговине људима.
  • У току те радне недеље организоване су пројекције на часовима музичке културе за ученике из 11 одељења другог циклуса матичне школе. Овај начин приказивања је омогућен захваљујући ранијој донацији телевизора и телевизије (кабловског пакета) компаније СББ при чему је могуће враћање емитованог садржаја уназад. 

У наредном периоду школа ће предузети и остале активности предвиђене Акционим планом, попут презентовања садржаја семинара и упознавања наставника са листом индикатора и могућим начинима реаговања када постоји сумња да је неко од ученика може бити жртва трговине. Остварен је контакт са Црвеним крстом при чему је договорено одржавање предавања и трибина за родитеље ученика као и за полазнике Функционалног основног образовања одраслих.

Уз извештај прилажемо и фотографије активности које су до сада реализоване.

Координатор
Мирјана Пакић

План школе

План школе

Пројекти

Друга шанса

Акције

Заштита ученика од насиља
НТЦ радионице

Школски часопис

Часопис ОШ Вук Караџић : Шабац