Вести

Пројекција и интерактивни разговор „Соларна енергија“

У склопу Европске Ноћи истраживача под називом „Десета ноћ кроз знање даје моћ“ . 27.09.2019. године од 18:00 до 19:00 сати ученици ОШ“Вук Караџић“ Мачвански Причиновић су приказали награђени угледни час пројектне наставе под називом „Пројекција и интерактивни разговор-Соларна енергија“.

У уводном делу водитељ је упознао присутне о пројекту „Соларна енергија-спој више наука“ и о самој идеји како је дошло до организовања пројектне наставе на тему соларне енергије. Присутни су имали прилике да одгледају кратак и поучан филм о енергетској ефикасности.

У центраном делу ученици су по предметима излагали резултате рада на часовима предметне наставе на тему соларне енергије. Прво су свој рад из физике представили ученици: Александар Божић 8/5, Сара Товиловић 8/5, Ана Василић 8/5, Вукашин Томић 8/5-ученике припремио наставник физике-Срећко Илић; затим из француског језика-Ана Василић 8/5, Дуња Ивановић 8/5, Теодора Мисојчић 8/4-ученике припремила Маријана Гаврић, наставник француског језика; техничко и информатичко образовање-Дуња Ивановић 8/5 и Софија Симеуновић 8/5 – ученике припремила Јелица Спасојевић, наставник техничког и информатичког образовања; математика-Вељко Вуковић 8/2 и Вукашин Делић 8/2 – ученике припремио наставник Марко Обрадовић; ауторску песму одељењске заједнице 8/5 из школске 2018/2019. године-„Користи соларну енергију, за планету чистију“, рецитовала је Софија Савић 7/3, ученицу припремила Илинка Шуваковић, наставник српског језика; ауторску композицију на текст „Користи соларну енергију, за планету чистију“ извели су ученици од 5.-8. разреда хора и музичке културе-ученике припремила и компоновала песму Снежана Шалаи Тибор, наставик музичке културе.

Сала ЦСУ Шабац је била украшена радовима ученика које су радили на часовима ликовне културе и теничког и информатичког образовања, на тему соларна енергија. Са ученицима радове припремиле: Весна Станић, наставник ликовне културе и Јелица Спасојевић, наставник техничког и информатичког образовања.

У завршном делу ученици су проверили научено кроз квиз на платформи Kahoot: https://create.kahoot.it/share/21e907e7-5e7e-4b4d-91fc-8cd506bdb8c7

Ученици су за припрему угледног часа користили: интернет, часописе, енциклопедије и помоћ предметних наставника.

Циљеви: креативнији приступ настави, развијање свести о озбиљним еколошким проблемима, светских размера, повезаних са производњом и коришћењем енергије; осамостаљивање ученика у раду; развијање личне одговорности за реализацију пројектне наставе; употреба савремених технологија; развој социјалних и комуникацијских вештина које јачају самопоуздање ученика; стицање дуготрајних знања, вештина и навика применљивих у свакодневном животу.

Догађају су присуствовали ученици основне школе из Змињака и 70 ученика из Мачванског Причиновића, које је довела Илинка Шуваковић-наставник српског језика, Весна Станић-наставник ликовне културе и Маријана Гаврић-наставник француског језика..

Аутор и водитељ:
Снежана Шалаи Тибор, професор музике

План школе

План школе

Пројекти

Друга шанса

Акције

Заштита ученика од насиља
НТЦ радионице

Школски часопис

Часопис ОШ Вук Караџић : Шабац