Вести

Завршни испит и упис у средње школе 2019.

Распоред полагања Завршног испита 

 • 17.06.2019. (од 9 до 11 часова) Завршни испит – тест из српског (матерњег) језика
 • 18.06.2019. (од 9 до 11 часова) Завршни испит – тест из математике
 • 19.06.2019. (од 9 до 11 часова) Завршни испит – комбиновани тест

Напомена

 • Долазак у школу сва три дана – најкасније до 8:15 
 • Сва три дана када ученик полаже завршни испит мора код себе имати оверену ђачку књижицу са залепљеном фотографијом и уписаним идентификационим бројем ученика.

Дозвољени прибор за ученике:

 • За српски језик и комбиновани тест  
  - графитна и плава хемијска оловка, гумица;
 • За математику
  - графитна и плава хемијска оловка, гумица, троугао, лењир и шестар.

Испит

 • Тестови морају бити попуњени хемијском оловком.
 • На тестовиима није дозвољено ништа писати сем тражених одговора или израде задатка.
 • Првих 45 минута трајања теста и последњих 15 минута ученик не може напустити салу.
 • Од  личних ствари дозвољена  је само флашица са водом.

Календар активности

 • 21.06.2019. (до 8 часова) Прелиминарни резултати завршног испита на нивоу школе
 • 22.06.2019. (од 8 до 16 часова) Пријем и решавање жалби ученика на резултате завршног испита у основним школама
 • 24.06.2019. (од 8 до 16 часова) Пријем и решавање жалби ученика на резултате завршног испита у окружним уписним комисијама
 • 27.06.2019. (до 8 часова) Објављивање коначних резултата завршног испита
 • 28.06.2019. (до 16 часова) Упис у музичке и балетске школе
 • 28. и 29.06.2019. (од 8 до 15 часова) Попуњавање и предаја листе жаља у основној школи и унос у базу података
 • 3.07.2019. (од 8 часова) Провера листе жеља од стране ученика у основним школама
 • 3.07.2019. (од 8 до 15 часова) Пријем жалби на изражене жеље и уношење исправки
 • 4.07.2019. (до 12 часова) Објављивање званичне листе жеља ученика, провера листе жеља на званичном и техничком сајту
 • 7.07.2019. (од 8 часова) Објављивање званичних резултата расподеле по школама и образовним профилима у основним и средњим школама
 • 7.07.2019. (до 20 часова) Објављивање преосталих слободних места за упис у другом кругу
 • 8. и 9.07.2019. (од 8 до 15 часова) Упис ученика у средње школе – први уписни круг (осим за упис у музичке и балетске школе)
 • 8.07.2019. (од 8 до 15 часова) Предаја попуњене листе жеља са одабраним школама, смеровима гимназија и образовним профилима – други уписни круг
 • 10.07.2019. (до 8 часова) Објављивање преосталих слободних места после другог уписног круга
 • 10.07.2019. (до 8 часова) Објављивање коначног распореда ученика по школама у другом уписном кругу
 • 11.07.2019. (од 8 до 15 часова) Упис ученика у средње школе – други уписни круг (осим за упис у музичке и балетске школе)

Редослед кандидата утврђује се на основу:

 • Општег успеха од VI до VIII разреда – највише 60 бодова
  Тачан просек на крају 6. разреда помножи се са 4 (највише 20 бодова)
  Тачан просек на крају 7. разреда помножи се са 4 (највише 20 бодова)
  Тачан просек на крају 8. разреда помножи се са 4 (највише 20 бодова)
 • Успеха на завршном испиту – највише 40 бодова

Бодовање завршног испита

 • Сваки од тестова завршног испита имаће 20 питања.
 • Сваки тачан одговор доноси ученику један поен, дакле највише 20 у укупном скору. 
 • Потом број поена из матерњег језика и математике множите коефицијентом 0,65, а број бодова са комбинованог теста коефицијентом 0,7, како би добили бодове који се рачунају при упису у средње школе.
 • Српски језик – највише 13 бодова
 • Математика – највише 13 бодова
 • Комбиновани тест – највише 14 бодова

* На овом сајту ученици осмих разреда могу да добију све потребне информације везане за упис…

http://www.upis.mpn.gov.rs/Cir/Pocetna

 

План школе

План школе

Пројекти

Друга шанса

Акције

Заштита ученика од насиља
НТЦ радионице

Школски часопис

Часопис ОШ Вук Караџић : Шабац