Вести

Од игре до уметности

1. децембра  у ОШ ''Лаза К. Лазаревић'' реализован је  први семинар наших учитељица Снежане Поповић и Весне Петровић преко Klett  Друштва за развој образовања.  Семинар носи назив: Од игре до уметности - драмски метод у настави, каталошки број 830. Аутори: Александра Павловић, професор српског језика и књижевности, Весна Петровић, професор разредне наставе и  педагошки саветник, Снежана Поповић професор разредне наставе и педагошки саветник.

Семинар је веома садржајан, препун активности погодних за реализацију у настави.

План школе

План школе

Пројекти

Друга шанса

Акције

Заштита ученика од насиља
НТЦ радионице

Школски часопис

Часопис ОШ Вук Караџић : Шабац