Вести

Европски дан борбе против трговине људима

И ове године је у нашој школи обележен 18. октобар као Европски дан борбе против трговине људима. Ученици који су имали час ликовног тај дан су се уз помоћ наставнице ликовне културе Ане Ивковић и психолога школе Данијеле Рељић упознали са проблемом трговине људима те су имали задатак да прикажу портрет жртве, а  ученици седмог разреда су на часовима одељењског старешине одгледали филм „Посматрачи“ који се бави управо овом темом.

Трговина људима је глобални феномен који погађа све земље- земље у политичкој и економској транзицији, неразвијене земље и земље у развоју, земље у рату и постконфликтне земље које се појављују као земље порекла и транзита жртава, као и економски развијеније земље које постају земље дестинације. Под трговином људима се подразумева држање неке особе у циљу њене експлоатације, као и све друге радње које могу бити део тог процеса (превоз, скривање, чување...). До експлоатације долази и она се одржава употребом силе, претње, преваром, злоупотребом овлашћења и тешког положаја, отмицом... Експлоатација се појављује у различитим облицима: принудни рад, принудно просјачење, сексуална експлоатација и принудна проституција, принуда на вршење кривичних дела, трговина органима, принудни рад у кући, принудни бракови.

Жртва трговине људима може бити свако- и мушкарци и жене, дечаци и девојчице, независно од порекла, година, националне припадности, образовања, социјалног статуса или неке друге особине. И трговац људима може бити свако- постоје различите улоге у ланцу трговине људима, од врбовања до експлоатације, а врло често су то особе од поверења, сродници, чланови породице или људи које познајемо дуго.

Код нас је невладина организација АСТРА посвећена искорењивању свих облика трговине људима и експолатације, а баве се и потрагом за несталом децом као и изградњом институционалног и индивидуалног одговора. Ако посумњате да је неко у оваквом проблему можете контактирати полицију и/или АСТРУ  на следеће начине:

  • СОС телефон: +381 11 785 0000
  • СОС мејл: sos@astra.rs
  • Европски број за несталу децу: 116 000

План школе

План школе

Пројекти

Друга шанса

Акције

Заштита ученика од насиља
НТЦ радионице

Школски часопис

Часопис ОШ Вук Караџић : Шабац