Вести

Пројекат "Бесплатни уџбеници"

Министарство просвете, науке и технолошког развоја ће и ове године реализовати пројекат „Бесплатни уџбеници за школску 2018/2019. годину“. 

Право на бесплатне уџбенике имају следеће категорије ученика:

  • Ученици из социјално/материјално угрожених породица (примаоци новчане социјалне помоћи);
    доказ: решење којим се утврђује право на остваривање социјалне новчане помоћи;
  • Ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом (који основношколско образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану);
    доказ: за ову категорију ученика школа поседује податке и документацију;
  • Ученици основних школа који су у породици треће или свако наредно рођено дете које је у систему школовања (средња школа, факултет). 
    доказ: потврда образовно-васпитне установе о својству ученика, односно студента за свако дете у породици.

Напомена: за ученике наше школе не издају се потврде.

Важно:

Потребну документацију доставити рачуноводству школе до 15.3.2018. године. Ученици чији родитељи не доставе тражене доказе (документацију) најкасније до 15. марта 2018. године неће имати могућност добијања  бесплатних уџбеника.

Упис у први разред

Упис у први разред

План школе

План школе

Пројекти

Друга шанса

Акције

Заштита ученика од насиља
НТЦ радионице

Школски часопис

Часопис ОШ Вук Караџић : Шабац